فرم باشگاه مشتریان

همراه گرامی ویترین :

لطفا جهت ثبت نام و دریافت کارت باشگاه مشتریان و نیز درخواست صدور کارت المثنی فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید

لطفا نام خود را به فارسی وارد نمائید

لطفا نام خانوادگی خود را به فارسی وارد نمائید

لطفا جنسیت خود را معین نمائید

لطفا عدد سن خود را وارد نمائید

لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را به فارسی وارد نمائید

لطفا نام شغل خود را به فارسی وارد نمائید (اگر خانه دار یا در حال تحصیل هستید درج کنید خانه دار یا دانشجو یا محصل)

لطفا شماره موبایل خود را به وارد نمائید

لطفا شماره تلفن خود را به وارد نمائید

لطفا نشانی کامل پستی خود را به فارسی وارد نمائید (استان-شهر-محله-خیابان-کوچه-پلاک-کدپستی)

فرم باشگاه مشتریان - گروه ویترین - فروشگاه همواره حراج و تخفیف

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم